กิจกรรม Big Cleaning Day

04 มี.ค. 63

วันที่ 4 มี.ค.63 เวลา 13.30 น.เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดในพื้นที่ที่กองรับผิดชอบ