กิจกรรม 5ส.

08 พ.ค. 63

วันที่  8 พ.ค. 63  กิจกรรม 5ส.สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว