กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

05 ธ.ค. 65
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี อำเภอสีคิ้ว