กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

03 มิ.ย. 66

🙏เทศบาลเมืองสีคิ้ว​ นำโดยนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภาเทศบาล /สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนราชการ​ และพนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว​ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี อำเภอสีคิ้ว🙏