กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

14 ม.ค. 66
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน เอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว