กิจกรรมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา

15 พ.ค. 66