กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองสีคิ้ว

12 ก.พ. 67
#ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📍ภายใต้การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การปกครองสา่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว