กิจกรรมทำหมันให้กับสัตว์จรจัด/เหตุเดือดร้อนรำคาญ ชุมชนบ้านใต้และชุมชนนพเก้า

17 ต.ค. 66

🐕วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทำหมันให้กับสัตว์จรจัด/เหตุเดือดร้อนรำคาญ ชุมชนบ้านใต้และชุมชนนพเก้า เป็นสุนัขเพศเมียจำนวน 5 ตัว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมยอดทำหมันสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 21 ตัว🐕