กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส. ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566

07 ก.ค. 66

🦺วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส. ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566🦺