กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสีคิ้ว ถึง ปากทางสีคิ้ว

26 ก.ค. 66

🧹🦺วันพุธที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 13.00 น.)
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสีคิ้ว ถึง ปากทางสีคิ้ว เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง🦺🧹