กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ณ ถนนเทศบาล 11 (ตลาดไนท์สีคิ้ว)

25 ต.ค. 66
🧹🦺วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 13.00 น.)
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ณ ถนนเทศบาล 11 (ตลาดไนท์สีคิ้ว) เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง🦺🧹