กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

22 ธ.ค. 64

📌วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.📌
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว 👈
🦺🚒🏫ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
(Big Cleaning) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว🦺🚒🏫

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :