กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดใหญ่สีคิ้ว และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวนนครจันทึก

24 ก.พ. 65

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 13.30 น.) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดใหญ่สีคิ้ว และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวนนครจันทึก