กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

13 ม.ค. 67
🤷‍♂️วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 น. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 🙋‍♀️
🧍นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว ประธานในพิธี
🧍นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ประธานจัดงาน
หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว
👉ประกอบด้วย
– พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
– พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับเด็กนักเรียน
– มอบจักรยานสำหรับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– กิจกรรมการแสดงบนเวที