การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565

10 พ.ย. 64
📍วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. 📍
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว ทำการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีท่านปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ และมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว..และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานจ้าง (เฉพาะตำแหน่ง) ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว 👈