การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ครั้งที่ 2/2567)

19 ก.พ. 67

📍✍️วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยคณะกรรมการ  ทำการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ครั้งที่ 2/2567) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️📍