การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

04 ม.ค. 66

#ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยจะเริ่มได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :