การประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ .2566

03 ก.ค. 66

📌วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 📌
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กรกฏาคม ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว🏢