การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

01 พ.ค. 66
📌วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว