การประชุมเพื่อเป็นการติดตามผลปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565

10 ม.ค. 65
📍📝วันที่​ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30​ น. ณ ห้องประชุมสีคิ้ว📌
👉นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาล
🤝ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชุมครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดจนมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนเป็นหลัก📜📌
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :