การประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 คร้งที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2567

12 มี.ค. 67

📍วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน และอสม. ร่วมประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 คร้งที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว📍