การประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

16 ม.ค. 67

✍️วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️