การประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

18 ธ.ค. 66

✍️วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️