การประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

10 ต.ค. 66

✍️วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️