การประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

14 ก.ย. 66

✍️วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️