การประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปี 2563

14 ส.ค. 63

วันที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว​ จัดการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว