การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

15 พ.ค. 64

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  (เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาล) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว