การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567

23 พ.ค. 67

✍️วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ✍️