การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

17 ก.พ. 67

📍วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว📍