การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕

08 ส.ค. 65
📜วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 📜
👉การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว