การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจันทึก 1

23 พ.ค. 65

📌การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจันทึก 1📌