การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วครั้งแรก

11 พ.ค. 64

วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. จังหวัดนครราชสีมา มอบอำนาจให้ นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอสีคิ้ว จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว และรองประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว