การประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

28 ส.ค. 63

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว