การประชุมร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

23 ก.ค. 62

วันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 11.00 น. การประชุมร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1