การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

07 พ.ค. 67

📍วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 67 (เวลา 09.30 น.) ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการหารือการปฏิบัติราชการร่วมกันและติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ หอประชุมจันทึก 1📍