การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือน มกราคม 2567

02 ม.ค. 67

📍✍️วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือน มกราคม ณ หอประชุมจันทึก 1✍️📍