การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

19 ก.ค. 62

วันที่ 19 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น. การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1