การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้งานไลน์ (Line Govtech Agency) OA หลักสูตร “LIVABLE & SMART CITY OFFICERS” (การพัฒนาบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด )

19 มี.ค. 67

📍วันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองสีคิ้ว (นำโดย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว) ร่วมกับ DEPA (คุณพรชัย เอี่ยมสุกใส Depa Digital Provider และทีมงาน) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้งานไลน์ (Line Govtech Agency) OA หลักสูตร “LIVABLE & SMART CITY OFFICERS” (การพัฒนาบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด ) โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ในทีม Smart city สีคิ้ว เข้าร่วมรับฟังการประชุม เพื่อพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิตัล และบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด ที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง : ระบบการสื่อสาร และสร้างนักพัฒนา “มายซิตี้” ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว📍