การประชุมประชาคมเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อาศัยหรือเจ้าของอาคารในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน​ (ถนนเทศบาล​ 8​ ตั้งแต่ หน้าร้านจำเป็นพาณิชย์​ ถึง หน้าโรงเรียนมงคลกุลวิทยา) โดยวิธีประชาพิจารณ์

15 ธ.ค. 66

📍วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 10.00 น.)เทศบาลเมือสีคิ้ว จัดการประชุมประชาคมเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อาศัยหรือเจ้าของอาคารในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน​ (ถนนเทศบาล​ 8​ ตั้งแต่ หน้าร้านจำเป็นพาณิชย์​ ถึง หน้าโรงเรียนมงคลกุลวิทยา) โดยวิธีประชาพิจารณ์ ณ บริเวณอาคารตลาดเทศบาล 1 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย📍