การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

15 ต.ค. 64
📌วันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 13.30 น.📌
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ หอประชุมจันทึก 1