การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมับัติของผู้ยื่ความประสงค์รับคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

12 ก.ค. 66

✍️วันพุธที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมับัติของผู้ยื่ความประสงค์รับคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมจันทึก 1✍️