การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว และพิจารณารายชื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

30 ม.ค. 67

✍️วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว และพิจารณารายชื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️