การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ผ่อนผันถนนเทศบาล 8

31 ต.ค. 66

✍️วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ผ่อนผันถนนเทศบาล 8 เทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️