การประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

01 เม.ย. 67

✍️วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสีคิ้ว สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมจันทึก ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว✍️