การประชาคมกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า (ตลาดไนท์สีคิ้ว) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้อาศัย เจ้าของอาคาร บริเวณพื้นที่ผ่อนผัน

21 พ.ค. 67

🙋‍♀️🙋🙋‍♂️วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชาคมกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า (ตลาดไนท์สีคิ้ว) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้อาศัย เจ้าของอาคาร บริเวณพื้นที่ผ่อนผัน ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองสีคิ้ว🙋‍♀️🙋🙋‍♂️