การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 ก.พ. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :