การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

25 พ.ค. 65
📌🗣การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
กรณีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1 🗣📌