ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

26 ม.ค. 66