กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรถประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว

23 มี.ค. 63

วันที่ 23 มี.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรถประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว แจ้งคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2878/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบข้อมูลข่าวสารและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา