กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาล 1ฯ

26 พ.ค. 66

วันที่ 26 พ.ค. 2566  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาล 1 ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อความสะอาด  และถูกหลักอนามัย  ตามหลักสุขาภิบาล